USSR GasmaskeWEB2Russisk filtrator tabt under landgang på Hammeren.

Marts 1971
Strandfoged (og fyrpasser på Hammerodde fyr) Mogens Christensen går sin runde på Hammeren. På græsset øst for Salomons kapel, finder han under en busk, en filtrator til en gasmaske og tager den med hjem. Det var tydeligt for Mogens, at filtratoren var gemt og ikke skulle findes*.
 
Mogens afleverer den til CF i Allinge, der giver den videre til Bornholms Værn (BV), hvor blandt andet PFJ og HM fra FE håndterer det videre forløb. De konstaterer, at der er stemplet kyrilliske bogstaver på filtratoren, der derfor må antages at være fremstillet i Rusland. Filtratoren er ny, uden ridser og buler, og den sendes videre til et andet NATO land for nærmere analyse.
 
Analyse
Filtratoren - der blev fundet så langt oppe på land, at bølger umuligt kunne nå derop - kunne IKKE  flyde og dermed umuligt være skyllet i land. Ved overskæring og analyse af indholdet, viser den sig at være helt tør (har ikke været i vand), og den indeholder en kemisk sammensætning, hvor den også beskytter mod en på det tidspunkt ukendt gasart. 
 
Hammerknuden undersøges med minesøgere
I dagene efter fundet, blev Ingeniørelementet ved BV sendt til Hammerknuden, hvor de gennemsøgte et stort område med minesøgere for at se, om der var andre genstande af interesse, men de fandt ikke mere. Marinedykkere undersøgte havbunden for eventuelle spor ud for kapellet, og flåden patruljerede i de efterfølgende dage i området. **
 
MORA bevogtes 
Efterfølgende blev MORA (MObilRAdar(vogn)****) bevogtet af soldater fra BV når KM (Kvindeligt Marinekorps, heriblandt min kone) var på opgave ved Hammeren Fyr.
Nu er der permanent radar på stedet.

Eftertiden, nu kan der fortælles lidt mere.
Mogens Christensen fik pålagt total tavshedspligt i forbindelse med fundet, men her 47 år efter (2018), fortæller Mogens.
”Kort efter fundet kom der Svenske marineofficer på besøg for at bese findestedet og terrænet omkring, samt kysten ud for”.
Svenskerne havde selv store problemer med frømænd og miniubåde i fjordene, men ville ikke fortælle om det, blot se og høre hvordan man håndterede det i Danmark.

CIA på besøg
En anden dag, kom der 2 danske søofficerer sammen med 2 udenlandske civilklædte mænd på uanmeldt besøg i vagtstuen. De bad Mogens vise dem området.
På vej tilbage fra Salomoms kapel til fyret, lykkedes det at få den ene officer til at røbe, at det var to CIA agenter der var fløjet ind fra USA, og de skulle væk fra Bornholm hurtigst muligt, før WAPA fik kendskab til deres besøg.***

Teorierne og fakta.
Det var ikke ukendt, at WAPA i vestlige lande nedgravede våbendepoter til brug for dem selv og deres agenter op til og under en invasion.
Husk blot ”Gustav Holm Haase sagen” hvor PET i 1968 afslørede en DDR agent, som havde til opgave, at nedgrave radiopejlere i Dyrehaven.
Pejlerne skulle bruges ved en krig hvor der skulle luftlandsættes WAPA tropper på de store sletter i Dyrehaven.

Den er tabt eller placeret (hvorfor så gemt under en busk?) af en turist, hvilket kan tilbagevises. Der fandtes på den tid ikke overskudslagre og salg til private i WAPA.

* En teori fra andre lignende sager kunne være, at Spetnaz lagde ”en genstand”, her en filtrator,  som efterretningsfolk fra ambasaden efterfølgende skulle hente, og dermed bevise, at Spetnaz havde været i land og løst opgaven. Men her fandt Mogens den først ved en tilfældighed.
På den tid forsvandt der vimpler fra flagstænger i Sandvigområdet. En teori er, at de er taget af Spetnaz agenter som dermed kunne bevise, at de havde været i land.

** ML, tidlige Frømandskorpset (FK), har fortalt mig, hvordan FK flere gange bevogtede Hammerknuden for at holde øje med Spetznas aktivitet, for man vidste udemærket de øvede landgang - hvilket FK naturligvis også gjorde på WAPA kysterne. 

***Det var dengang DK pålagde sig selv ”ingen fremmede tropper på Bornholm” i misforstået underdadighed overfor russerne.

**** MORA Der var 2 MORA på Bornholm under den kolde krig.
Når der var WAPA flådeaktiviteter, blev de blev kørt til Slamrebjerg og Hammeren for at dække de ”skygger” terrænet gav for radaren på Segen.