Bjaerger doede75 året for Danmarks befrielse
- er Bornholm en del af Danmark??

Billedet: Medens det øvrige Danmark fejrer befrielsen, bjærger Bornholmerne deres døde fra ruinerne efter de russiske terrorbombninger af Rønne & Nexø!
 
Jeg har sendt nedenstående brev til ALLE medlemmer af Folketinget den 18 OKT 19. Kun én har til nu reageret, Peter Juel-Jensen, men han kender også historien - gør "vores" Lea Wermelin og Jeppe Kofoed ikke det siden jeg ikke hører fra de unge "bornholmere"???
 
 
Kirke asyl USSR bombningerKære Mette (Statsminister), Trine (Forsvarsminister) og Jeppe (Justitsminister, opvokset på Bornholm)
Læs venligst nedenstående og tænk gerne over hvor meget du/I svigter Bornholm næste år – hvis Bornholm da ellers er en del af Danmark….
Læserbrev fra Steen Paldan 

(Foto: Børn søger tilflugt, her i Nyker Kirke, medens "restdanmark" fester).
 
Skal vi ”fejre” 75 året for russernes terrorbombninger af Rønne & Nexø i 2020?
 

USSR GasmaskeWEB2Russisk filtrator tabt under landgang på Hammeren.

Marts 1971
Strandfoged (og fyrpasser på Hammerodde fyr) Mogens Christensen går sin runde på Hammeren. På græsset øst for Salomons kapel, finder han under en busk, en filtrator til en gasmaske og tager den med hjem. Det var tydeligt for Mogens, at filtratoren var gemt og ikke skulle findes*.
 
Mogens afleverer den til CF i Allinge, der giver den videre til Bornholms Værn (BV), hvor blandt andet PFJ og HM fra FE håndterer det videre forløb. De konstaterer, at der er stemplet kyrilliske bogstaver på filtratoren, der derfor må antages at være fremstillet i Rusland. Filtratoren er ny, uden ridser og buler, og den sendes videre til et andet NATO land for nærmere analyse.
 
Analyse
Filtratoren - der blev fundet så langt oppe på land, at bølger umuligt kunne nå derop - kunne IKKE  flyde og dermed umuligt være skyllet i land. Ved overskæring og analyse af indholdet, viser den sig at være helt tør (har ikke været i vand), og den indeholder en kemisk sammensætning, hvor den også beskytter mod en på det tidspunkt ukendt gasart. 
 
Hammerknuden undersøges med minesøgere
I dagene efter fundet, blev Ingeniørelementet ved BV sendt til Hammerknuden, hvor de gennemsøgte et stort område med minesøgere for at se, om der var andre genstande af interesse, men de fandt ikke mere. Marinedykkere undersøgte havbunden for eventuelle spor ud for kapellet, og flåden patruljerede i de efterfølgende dage i området. **
 
MORA bevogtes 
Efterfølgende blev MORA (MObilRAdar(vogn)****) bevogtet af soldater fra BV når KM (Kvindeligt Marinekorps, heriblandt min kone) var på opgave ved Hammeren Fyr.
Nu er der permanent radar på stedet.

Eftertiden, nu kan der fortælles lidt mere.
Mogens Christensen fik pålagt total tavshedspligt i forbindelse med fundet, men her 47 år efter (2018), fortæller Mogens.
”Kort efter fundet kom der Svenske marineofficer på besøg for at bese findestedet og terrænet omkring, samt kysten ud for”.
Svenskerne havde selv store problemer med frømænd og miniubåde i fjordene, men ville ikke fortælle om det, blot se og høre hvordan man håndterede det i Danmark.

CIA på besøg
En anden dag, kom der 2 danske søofficerer sammen med 2 udenlandske civilklædte mænd på uanmeldt besøg i vagtstuen. De bad Mogens vise dem området.
På vej tilbage fra Salomoms kapel til fyret, lykkedes det at få den ene officer til at røbe, at det var to CIA agenter der var fløjet ind fra USA, og de skulle væk fra Bornholm hurtigst muligt, før WAPA fik kendskab til deres besøg.***

Teorierne og fakta.
Det var ikke ukendt, at WAPA i vestlige lande nedgravede våbendepoter til brug for dem selv og deres agenter op til og under en invasion.
Husk blot ”Gustav Holm Haase sagen” hvor PET i 1968 afslørede en DDR agent, som havde til opgave, at nedgrave radiopejlere i Dyrehaven.
Pejlerne skulle bruges ved en krig hvor der skulle luftlandsættes WAPA tropper på de store sletter i Dyrehaven.

Den er tabt eller placeret (hvorfor så gemt under en busk?) af en turist, hvilket kan tilbagevises. Der fandtes på den tid ikke overskudslagre og salg til private i WAPA.

* En teori fra andre lignende sager kunne være, at Spetnaz lagde ”en genstand”, her en filtrator,  som efterretningsfolk fra ambasaden efterfølgende skulle hente, og dermed bevise, at Spetnaz havde været i land og løst opgaven. Men her fandt Mogens den først ved en tilfældighed.
På den tid forsvandt der vimpler fra flagstænger i Sandvigområdet. En teori er, at de er taget af Spetnaz agenter som dermed kunne bevise, at de havde været i land.

** ML, tidlige Frømandskorpset (FK), har fortalt mig, hvordan FK flere gange bevogtede Hammerknuden for at holde øje med Spetznas aktivitet, for man vidste udemærket de øvede landgang - hvilket FK naturligvis også gjorde på WAPA kysterne. 

***Det var dengang DK pålagde sig selv ”ingen fremmede tropper på Bornholm” i misforstået underdadighed overfor russerne.

**** MORA Der var 2 MORA på Bornholm under den kolde krig.
Når der var WAPA flådeaktiviteter, blev de blev kørt til Slamrebjerg og Hammeren for at dække de ”skygger” terrænet gav for radaren på Segen.

USSR SignalblanketDen russiske signalblanket
- et scoop for NATO - eller hvorfor denne tavshed?

Det er strengt forbudt i enhver signalbehandling, at dechifrere (udkode) signalet på samme blanket som det kodede signal. Det var derfor et scoop for de vestlige efterretningstjenester, da en russisk signalgast overtrådte denne vigtige regel og blanketten røg overbord sammen med andet kabysaffald!


Jeg fandt den....  se hele blanketten her,
Det er en kold blæsende søndag. Datoen er 14. december 1986 og stedet er stranden ved Sommerodde (tæt på Dueodde). Jeg er på en lille vandretur sammen med min kone i den friske luft. Det har i de sidste dage været meget blæsende med en vind fra sydøst, og havet har trukket sig et par meter tilbage. Skummet fra det frådende hav lægger endnu oppe på sandstranden som en beskidt brun boblemasse.
 
Der har i de forgangne dage været afholdt en større WAPA flådeøvelse i den sydlige del af Østersøen, meddeler Bornholms Marinedistrikt i en pressemeddelelse jeg ikke hæfter mig nævneværdigt ved - før senere!

Frøer på vej2Frømandskorpset i aktion 1991 - 2 år efter murens fald!
Her kommer senere historien om de 18 frømænd som i 1991 observerede mod et russisk forskningsskib i Rønne havn.

Man vidste, at skibet havde 2 miniubåde med, og at flere besætningsmedlemmer var fra de russiske Spetnas styrker.
De havde til opgave at spionere mod blandt andet den nu nedlagte lyttestation på Dueodde.

Frømændende havde under hele det russiske besøg en frømand placeret på bunden af Rønne havn for at holde øje med, om der blev "søsat" en miniubåd fra forskningsskibet.

Samtidig havde man flere (18?) frømænd placeret strategisk rundt om på Dueodde. De kørte blandt andet rundt i en gul VW-bus udklædt som hippier, men med uniform, våben og ammunition klar i bagerummet. Opgaven var klar, tog man russerne på fersk gerning og de ikke ville overgive sig, var ordren skyd dem.

Mere senere når jeg får verificeret historien, som jeg foreløbig har fået bekræftet af nu 3 uafhængige kilder.

MissilaffyringRaketsiloerne på Bornholm?
- om misinformation under den kolde krig!
Efter murens og ondskabens imperiums fald, er der blotlagt mange uhyggelige oplysninger, heriblandt WAPAs påtænkte anvendelse af A-våben mod dansk område forud for en invasion.

Lokalt kan der berettes om flere hændelser under og efter den kolde krig. Bornholm var med sin placering langt inde bag WAPAs grænser en vigtig kilde for informationsindhentning via radaren i Almindingen og Forsvarets Efterretningsstation - Station B - på Dueodde.

De fleste kender vel i dag til, hvordan efterretningsstationen på Bornholm sammen med lytteposten på Langeland fulgte de russiske troppers vej frem til Tjekkoslovakiet i juli/august 1968. Tre dage før invasionen kunne forsvaret orientere folketinget om dato og tid for invasionen!
På radarstationen fulgte man flyene fra Sovjet frem til landingen i Prag!

Misinformation og manipulation.
Her følger den sande historie om, hvordan WAPA forfalskede oplysninger for at anvende dem over for egne soldater og politikere.

Lettiske turistfolk på Bornholmerbesøg fortæller utrolig historie.
Det er 1990 og forår i Rønne. Et hold lettiske turistakadamistuderende er på Bornholm for at studere vestlig turisme. De vises rundt på øens serværdigheder, attraktioner og større virksomheder. De besøger også Almegårds Kaserne, der endnu ikke er ødelagt af regerings destruktive "forsvarspolitik", men fortsat er på normal styrke. 

Her, på Bornholms Værn, tager velfærds- og presseofficer Per F. Jensen imod og informerer gæsterne om kasernen og dens historie. Han mærker en stor interess fra to yngre mænd, som udviser en adfærd, der får P.F. Jensen og stabschefen CD til at isolere dem fra resten af gruppen. Letterne fortæller, at de er overrasket over vores åbenhed i vesten og over, at de frit kan se og spørge om vestlige forsvarsforhold.

De spørger P.F. Jensen, om de - når nu der er så meget åbenhed - må se raketsiloerne inde på midtbornholm. PF Jensen undrer sig og fortæller, at der ikke er eller har været raketsiloer på Bornholm. De unge mænd fortæller nu, at de begge har været raketofficerer i den russiske hær, og at de havde set satelitfotos af raketsiloer midt i Almindingen. De vil enda kunne vise på et kort, hvor de er placeret.

P.F. Jensen finder et kort frem, og letterne peger med det samme på et område syd for Fladehalle. P.F. Jensen slår en latter op, da det går op for ham, hvilken manipulation letterne har været udsat for. Han fortæller ikke, hvad han griner ad, men foreslår, at de kører til stedet, hvor han vil fortælle letterne historien.

Der fremskaffes et køretøj, og de kører mod Almindingen.
Ved Åremyre gøres holdt, og letterne bekræfter, at de er med på kortet. Gruppen kører videre ind i Almindingen ad Segenvej til Christian den 10. vej, som de drejer ned ad. Ved skovfogedboligen drejer de ind på skovvejen og kører mod øst til Fladehalle, hvor letterne bekræfter, at de stadig er enige om, hvor de er i terrænnet og på kortet. Ved Fladehalle køres der nu 300 meter mod syd og drejes ind i skoven, hvor man parkerer på en lysåben eng med en lille bakke.

Gruppen stiger ud og går op på bakken, hvor P.F. Jensen nu fortæller letterne, hvad de er blevet misinformeret om af den russiske hær og efterretningstjeneste. Nu er det letternes tur til at få sig et grin, og efter kort tid køres der tilbage til Rønne.

Sennepsgasdepotet i Vestermarie PlantageSennepsgasbomber i nettet.
Vi skriver 1985 og fiskeriet er stort. Der er ikke kun bornholmere i Østersøen men også mange jyder og fiskere helt fra Færøerene. Det er efterhånden en dagligdags "begivenhed", at fiskerne får sennepsgasbomber i nettet. Men istedet for at droppe dem på de sædvanlige banker, skal de tage dem med i land, hvor de køres til sennepsgasdepotet i Vestermarie Plantage.

Her vil Pegasus gruppen - der var et samarbejde mellem de to værn, Bornholms Værn og Marinedistrikt Bornholm, sørge for destruktion. Civilforsvaret deltager i dette samarbejde med rensningsopgaver af fiskekuttere, deres fiskenet, kasser samt efterfølgende, kajanlæg.

Depotet er et ombygget ammunitionsdepot, som er indrettet således, at minørerne kan opbevare bomberne i depotet og skille dem ad udenfor.

Der er opført en ny mur for at forhindre for meget forurening i tilfælde af en eksplosion, og der er rejst en mast med sirene, som skal advare omegnens beboere ved uheld. Sprængstoffet blev ustabilt når det blev tørt, hvorfor bomberne blev opbevaret i vand indtil de kunne skilles ad i tre dele, gasklump, sprængstof og metal. Sprænglegementet (tændsats) blev naturligvis fjernet før transporten fra båden til depotet.
Proceduren var den, at gassen blev dumpet ud for Maltkværns Skanse nordøst for Nexø, sprængstoffet sprængt på Raghammer skydeterræn og jernet sendt til BOFA.

Balladen om sikkerheden.
Den danske regering klandrede andre lande i EU, at de på deres miljømæssige områder ledte for mange affaldsstoffer ud i naturen. Den kom tilbage til os selv som en boomerang, idet vi fik at vide, at vi bare smed sennepsgasbomber tilbage i havet når fiskerne fik dem i nettet. Politikerne var nødt til at reagere på det svar. Det blev til, at sennepsgas skulle bringes med i land, hvor det skulle destrueres.

Ammunitionsdepotet i Vestermarie Plantage blev ombygget til formålet.
Bomberne blev nu kørt fra havnene, typisk Rønne, Nexø og Tejn, ind til bunkeren i Vestermarie Plantage, hvor de blev adskilt og gassen tørret og skåret i strimler. Når der var gas nok, blev det nu udskibet til Kommunekemi i Nyborg. Det fik imidlertid befolkningen i Nyborg til at gå i panik og arrangere flere demonstrationer foran Kommunekemi - Der skulle IKKE brændes sennespgas af i Nyborg!!! Læs mere om dette her.

På Bornholm kikkede forsvaret på sikkerhedsafstanden.
Hvor stor skulle sikkerhedsafstanden være fra transportkøretøjet til nærmeste bebyggelse? Der fandtes ikke noget entydigt svar, men en forsigtig beregning kom frem til, at det var umuligt at transportere bomberne sikkert ind til depotet i Vestermarie.

Kommunist bygger "Christians Minde" for forsvaret.
Naboer til Vestermariedepotet og beboere langs de ruter, hvor sennepsgasbomberne transporteres fra havnene til depotet, var meget utrygge, og sagen ender hos daværende miljøminister Christian Christensen. Han iværksætter straks bygningen af et nyt depotområde længere væk fra beboede områder. Entreprenør Paul Larsen - der var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti frem til 1972, fik opgaven, og depotet finder sin plads i Almindingen syd for Fladehalle! 

Fladehalledepotet opkaldt efter daværende miljøminister Chr. Christensen - Chr. MindeFladehalledepotet bygges.
Der graves hurtigt, og hullerne fores med færdigstøbte betonrør og dækkes over med ca. 12.000 tons tilført jord - og efter hvad tidligere medarbejdere siger - masser af byggeaffald der ellers skulle i deponi! 

Det er disse betonrør, de russiske satelitter og passager/transportfly fotograferer, og de russiske fototydere undrer sig over dimensionerne på rørerne. Det er ikke et i WAPA kendt missilsystem der anvender disse dimensioner. Men fotografierne benyttes til misinformation indenfor egne enheder til at propagandere og vise "NATOs agressivitet" ved at opføre raketsiloer dybt inde bag WAPAs linier (bag DDR's og Polens grænselinier).

Depotet kommer aldrig i brug - heldigvis! 
En Svensk og Dansk undersøgelse kommer frem til, at sennepsgassen har det bedst i havet hvor den ikke gør skade på fisk og andet liv. Dumpningsforbudet ophæves og man vender tilbage til det sikre, at dumpe sennepsgasbomberne oftest på Malkværn Skanse nordøst for Nexø. Herefter skal fartøjet renses, hvilket sker på skift af ingeniørerne fra Almegårds Kaserne, Bornholms Marinedistrikt (Pegasus gruppen) eller det daværende CF i enten Rønne eller Nexø havn - afhængig af vindretningen.

Depotet fik øgenavnet "Christians Minde" opkaldt efter daværende miljøminister Christian Christensen p.g.a. af hysteriet omkring dette helt unødvendige byggeri. Depotet blev revet ned igen i 1993. Den samlede pris for det fejlslagne projekt beløb sig til over 12 mill. kr. ialt.
I dag kan man stadig ane små forsænkninger i højen efter betonrørerne!

Selvfølgelig vidste russerne, hvad der foregik.
Dels var der de åbne kilder som landspressen, aviser, radio og tv, som beskæftigede sig med sagen, dels kunne satellitterne og de russiske fragt- og passagerfly som alle er udstyret med spionkameraer, følge hele udviklingen. Endelig fik russerne også informationer, når de under deres årlige besøg på Bornholm aflagde visit hos "venligtsindede" bornholmere! Men i denne sag blev det udnyttet til at misinformere egne raketofficerer i blandt andet Letland og måske overfor politikerne for at få øgede bevillinger. Derfor var de to lettere fuldt overbevist om, at der var raketter på Bornholm rettet mod WAPA.

Er du til geocaching, finder du stedet ved at klikke her.